Valori și Misiune

Misiunea școlii

Considerăm că formarea omului trebuie să țină cont de trup și suflet iar învățarea nu poate fi decât cognitivă, socio-emoțională și spirituală. Formarea tinerilor are ca scop capacitatea desăvârșirii personale dar și dorința de a dialoga cu alte culturi și tradiții. Având în vedere caracterul modelabil al tinerilor, eforturile școlii se canalizează spre oferirea unei educații bazată pe valorile creștine: credință și cultură, speranță și iubire, libertate și responsabilitate, respectarea legii și solidaritatea în fața suferinței.

Competențele dezvoltate prin activitatea educațională își găsesc adevărata finalitate în măsura în care urmăresc un sistem axiologic autentic. De aceea, formarea tinerilor trebuie să țină cont de ceea ce va fi societatea de mâine. Promovarea și trăirea în cadrul școlii a valorilor incontestabile ale Ortodoxiei, ca răspunsuri suficiente și mereu actuale pentru provocările și întrebările societății contemporane și ca sursă inepuizabilă de cunoștințe formatoare de abilități și atitudini necesare pentru a reuși în viață și pentru a deveni adevărați membri ai Bisericii.

Adevăratele valori se învață prin experimentare și prin trăire. Îmbinarea muncii intelectuale cu rugăciunea, a timpului petrecut în sala de clasă cu cel petrecut în Paraclisul Seminarului sau prin acțiuni extrașcolare de calitate vor putea sădi în elevii seminariști calitățile pentru viața de vocație pe care au îmbrățișat-o:

  • Obținerea unei culturi teologice de bază;
  • Deprinderea cu elementele generale de cultură;
  • Dorința de excelență academică teologică
  • Dezvoltarea spiritului creștin
  • Cultivarea creșterii spirituale prin trăirea într-o atmosferă liturgică;
  • Încurajarea valorilor biblice și patristice
  • Construirea unor legături sociale puternice prin educarea elevilor în spiritul valorilor tradiționale și în spiritul comunităților locale;
  • Implicarea în viața comunității și a bisericii
  • Realizarea activităților misionare și de caritate;

Valori

1.Fiecare ființă umană are demnitate. Omul ca și creație a lui Dumnezeu este valoros pentru că este uman, indiferent de realizările sau eșecurile sale. Transmitem elevilor că semenii noștri trebuie tratați cu respect pentru demnitatea lor de creație a lui Dumnezeu.

2. O altă valoare care ne ghidează acțiunile este mila care ocupă o poziție centrală în creștinismul ortodox timpuriu. Mila nu judecă, ea ajută acolo unde este nevoie și suferință.

3.Dreptatea este o altă valoare pe care ne străduim să o insuflăm elevilor. Dacă toate ființele umane sunt egale, atunci au dreptul la aceleași drepturi și îndatoriri și ar trebui să le poată exercita într-o măsură egală și justă. Justiția și practica ei sunt indispensabile pentru viața în comunitate în special. 

4.Libertatea care vine din Credință, din Nădejde și din Dragoste. Cele trei virtuți creștine, pot să transforme sufletul omenesc; ci să aducă pe făgașul firesc, întreaga noastră societate.

Obiectivele anului școlar 2021-2022

1.Formarea unei echipe de cadre didactice și personal nedidactic în vederea asigurării unui management de calitate

2.Dezvoltarea unei echipe de cadre didactice și personal nedidactic specializată în promovarea continuă a imaginii unității școlare

3.Dezvoltarea resurselor umane în vederea asigurării calității în cadrul comisiilor metodice

4.Creșterea promovabilității elevilor la examenul de bacalaureat

5.Creșterea participării cadrelor didactice și a elevilor la activitățile extrașcolare prin proiecte și programe de parteneriat intern și extern

Lasă un răspuns