Muzică Bizantină


Muzica bizantină este singura tradiție muzicala, dezvoltată de-a lungul a două milenii, care a unit in timpul îndelungatei sale istorii într-un mod intim tradiția scrisă si tradiția orală.

În mod cert, manuscrisele cele mai vechi datează din secolul al 9 -lea. Însă exista, fără nicio îndoială, o tradiție anterioara căreia noi ii atribuim o legătură cu sursa cea mai veche a acestei muzici.

Sistemul muzical bizantin își află originile în muzica greaca antică, cea care a constituit în mod cert sistemul dominant în întregul bazin mediteraneean. Însă, nu putem rămâne doar la aceasta origine antică, care oricum este până în zilele noastre destul de puțin cunoscută. Pitagoricienii au adus o importantă contribuție în cea ce privește “natura divină” a intervalelor și deci o reflecție cu privire la scări…

Sistemul muzical bizantin a fost elaborat în mod progresiv, a cunoscut evoluții, fără îndoială și în aceeași măsură a cunoscut și influențe străine, însă ea s-a construit ca un sistem complet și complex, un bogat patrimoniu de opere compuse al căror număr este dificil de precizat in mod exact.

Lasă un răspuns