Admitere Mai 2019

Vino la  Seminarul Teologic!

Pentru că vrei o școală sigură;

Pentru că vrei un  mediu neviciat (fără droguri, fără violență, fără fumat, etc.)

Pentru că vrei o școală care să promoveze valorile și tradițiile creștine;

Pentru că vrei să fii cu un pas înaintea celorlalți.

 

La seminariile teologice, de zi, conform MECTS, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu, care au media generală de absovire a claselor V-VIII minimum 7,00 și minimum 9,00 la purtare. (conform Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014)

 

Graficul de admitere

10-11 Mai 2018                  Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii care doresc sa susţină probele de aptitudini

14-15 Mai 2018                   Înscrierea pentru probele de aptitudini

16-18 Mai 2018                   Desfăşurarea probelor de aptitudini

22 Mai 2017                          Afişarea rezultatelor; depunerea contestaţiilor

25 Mai 2016                          Afişarea rezultatelor finale

PROBE ORALE

Verificarea dicției și a aptitudinilor muzicale (rostirea unei rugăciuni și intonarea unui cântec): Ex: Împărate ceresc, Tatăl nostru, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu ; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru;  Deşteaptă-te române

PROBE SCRISE

Lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie.

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa scolară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.

Dosarul pentru înscrierea la Seminarul Teologic Liceal Ortodox (clasa a IX-a) va cuprinde:   

1) Cerere de înscriere, formular care se va primi în momentul admiterii;

2) Certificat de naștere – copie legalizată;

3) Certificat de botez (ortodox);

4) Fișa medicală în original-tip auto (radioscopia pulmonară, analiza sângelui și dovada vaccinării);

5) Fișă anexă la fișa de înscriere;

6) Fișa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;

7) Recomandarea preotului;

8) Binecuvântarea I.P.S. Teodosie;

 

Teme pentru examenul scris

Teme din Programa Scolara de Religie pentru clasele a VII-a si a VIII-a, ca subiecte pentru proba scrisa de la examenul de admitere în Seminariile Teologice dupa cum urmeaza:
1. Dumnezeu Creatorul
2. Fericirile
3. Minunea din Cana Galileii – Mântuitorul Hristos binecuvintează şi ajută familia
4. Sărbători în cinstea sfinţilor
5. Sărbători în cinstea Maicii Domnului
6. Postul – împărţire şi importanţă
7. Dumnezeu Judecătorul
8. Învierea lui Lazar – rodul iubirii lui Hristos pentru prietenii Săi.
9. Vindecarea celor zece leproşi – recunoştinţa faţă de binefăcători

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2016-2017

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial,se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claseloraV-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

 medie

 

unde:

MA = media de admitere.

ABS = media generală de absolvire a claselora V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

Persoană de contact:       Pr. Moldoveanu Sorin-Andrei, tel.  0745615580.

%d bloggers like this: